Hello
i have a problem with xml validation, don't know what's wrong. Could u give me a hint?

Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE struktura [ 
 <!ELEMENT struktura (firma,informacje)>
	<!ELEMENT firma (#PCDATA)>
	<!ELEMENT informacje (nazwafirmy,oddzial,pracownicy)>
	<!ELEMENT nazwafirmy (#PCDATA)>
	<!ELEMENT oddzial (#PCDATA)>
	<!ELEMENT pracownicy (stanowisko+,dane+)>
	<!ELEMENT stanowisko (#PCDATA)>
	<!ELEMENT dane (pracownik,dataur,dzial,funkcje)>
	<!ELEMENT pracownik (#PCDATA)>
	<!ELEMENT dataur (#PCDATA)>
	<!ELEMENT dzial (#PCDATA)>
	<!ELEMENT funkcje (glowna,pozostale)>
	<!ELEMENT glowna (#PCDATA)>
	<!ELEMENT pozostale (#PCDATA)>
	]>
<struktura>
<firma>Polska</firma>
<informacje>
 <nazwafirmy>Firma S.A</nazwafirmy>
 <oddzial>Warszawa</oddzial>
 <pracownicy>
  <stanowisko>CEO</stanowisko>
 	<dane>
     <pracownik>Andrzej Nores</pracownik>
			  <dataur>1975-07-14</dataur>
			  <dzial>Brak</dzial>
				
			  <funkcje>
					  <glowna>Zarządzanie Tczewskim oddziałem Flextronics</glowna>
					  <pozostale>Repr. Tczewskiego oddziału</pozostale>
			  </funkcje>
	</dane>
  <stanowisko>Kierownik HR</stanowisko>
  <dane>
     <pracownik>Przemysław Tytoń</pracownik>
			  <dataur>1987-05-23</dataur>
			  <dzial>HR</dzial>	
				
			  <funkcje>
				  <glowna>Zarządzanie działem HR</glowna>
				  <pozostale>Zarządzanie urlopami</pozostale>
			  </funkcje>
	</dane>
  <stanowisko>Asystent HR</stanowisko>
	 <dane>
     <pracownik>Kamila Glik</pracownik>
			  <dataur>1988-02-03</dataur>
			  <dzial>HR</dzial>
			  
			  <funkcje>
					  <glowna>Zarządzanie urlopami</glowna>
					  <pozostale>Kontakt z pracownikami</pozostale>
			  </funkcje>
	</dane>
    </pracownicy>
</informacje>
</struktura>
Line 35, Column 16: document type does not allow element "stanowisko" here
Line 46, Column 16: document type does not allow element "stanowisko" here